krachtig professionaliseren.

Zelfsturing vinden we belangrijk, bij leerlingen, maar ook bij ons personeel. Een professionaliseringsaanbod moet dus vooral gevarieerd zijn, zodat personeelsleden vorming kunnen volgen die aansluit bij hun noden en verwachtingen. We leggen het eigenaarschap bij de personeelsleden en verwachten dat ze bereid zijn levenslang te leren en kennis te delen.

education isn’t something you can finish.

Isaac Asimov

leerhub.

Onze leerhub is een platform waar alle komende opleidingen worden aangekondigd. 

Deze opleidingen kunnen  intern georganiseerd zijn, maar ook externe opleidingen die aansluiten bij de visie van onze scholengroep zullen in de kijker geplaatst worden.

route Z.

RouteZ is een platform voor leerkrachten die met hun leerlingen willen komen tot zelfgestuurd leren in een krachtige leeromgeving. Aan de hand van concrete voorbeelden en toepassingen krijg je ondersteuning bij het implementeren van zelfgestuurd leren in de lespraktijk.