clb – centrum voor leerlingenbegeleiding.

  • Wij informeren, helpen, begeleiden.
  • Wij doen dit op vraag van de leerling, de ouder(s) of de school.
  • Wij werken onafhankelijk van de school.
  • Wij hebben beroepsgeheim.
  • Wij werken altijd gratis.