leersteuncentrum pixsy.

Het leersteuncentrum PIXSY biedt leersteun voor scholen voor gewoon onderwijs waar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften les volgen.

Leersteun bouwt verder op het beleid op leerlingenbegeleiding dat elke basisschool en secundaire school voor al haar leerlingen uitbouwt. De school werkt volgens het zorgcontinu├╝m om samen met de ouders en het CLB alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden d.m.v. de brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.