algemeen directeur.

Isabelle Truyen

GO! Scholengroep 20
Kattestraat 5
9500 Geraardsbergen
Tel.: 054 41 07 24
Gsm: 0475 95 97 94

isabelle.truyen@scholengroep20.be


De scholengroep wordt bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur.

Vanaf 1 september 2018 heeft Isabelle Truyen het mandaat van algemeen directeur opgenomen.

De bevoegdheden van de raad van bestuur en van de algemeen directeur worden vastgelegd in het bijzonder decreet GO!.