raad van bestuur.

De raad van bestuur  is verantwoordelijk voor het strategische beleid en de financiële beslissingen binnen onze scholengreop. Hun taken omvatten het goedkeuren van doelstellingen, begrotingsgoedkeuring, personeelsbenoemingen en toezicht op schoolprestaties. We waarborgen transparantie en naleving van onze onderwijsmissie.

De voorzitter Raad van Bestuur

  • De heer Gaston Cosyns

De ondervoorzitter Raad van Bestuur

  • De heer Joris Rymenants

Raadsleden

  • Mevrouw Sandra De Roeck
  • Mevrouw Dyllis De Pessemier
  • Mevrouw Vanessa De Mulder
  • Mevrouw Ines Eeman
  • De heer Oswald Denorme
  • De heer Dirk Van Cleemputte
  • Mevrouw Liesbet Ooghe